Diecézko HK

12.04.2014 09:00

Kdo je nejkrásnější? Kdo je nejkrásnější?

VIKARIÁT ŽAMBERK!!!

Společná cesta za biskupem a mladeží celé diecéze,abychom ukázali celému světu(a Hradci) Boží lásku

Pro společnou jízdenku alespoň 10 minut před odjezdem vláčku.

 

Odjezd tam: 7:01 Jablonné nad Orlicí, 7:30 Letohrad, 7:39 Žamberk

Start: 9:00 ve filharmonii na Eliščině nábřeží

Vrchol: 15:00 mše svatá v katedrále Sv. Ducha

Odjezd zpět: 16:30 odchod před katedrálou pod vlajkou, 16:55 sraz na hlavním nádražím.. 17:05 odjezd vláčku zpět!

DSM-14_plakát_A4.pdf (374942)

 

Samueli! Samueli aneb diecézní setkání mládeže 2014

Dne 12. dubna 2014, tedy v sobotu před květnou nedělí, se v Hradci Králové uskutečnilo tradiční setkání mládeže. Do diecézní metropole se v tento den sjelo více než 800 mladých lidí ze všech koutů diecéze, aby se společně radovali, sdíleli své zkušenosti a oslavovali Boha.

Ze Žambereckého vikariátů se tradičního setkání zúčastnilo cca 20 mládežníků. Cestovali jsme společně vlakem a cesta nám za společného zpěvu doprovázeného kytarou příjemně uběhla.

Po příjezdu do věnného města českých královen jsme se společně zvěčnili před nádržní budovu a pak už hurá do filharmonie, kde byl v 9 hodin celý program zahájen úvodním slovem našeho milého diecézního biskupa Jana Vokála.

Dopoledním programem nás provedli dva šarmantní moderátoři Jenda Richtár a Anežka Tomášová. Do programu setkání se promítly dvě velmi důležité událostní letošního roku. Zaprvé byl letošek vyhlášen rokem povolání, za druhé má letos naše diecéze kulaté narozeniny-konkrétně třistapadesátiny (gratulujeme!).

Na rozdíl od předešlých let nebylo součástí programu jmenování nových kaplanů pro mládež a vikariátních zástupců, neboť změny jsou nepatrné. Co však nechybělo, bylo tradiční představování jednotlivých vikariátů, při němž vikariát Žamberk, navzdory svému mládí, podal slušný řvací výkon, takže nás, myslím, nikdo v sále nepřeslechl.

Kromě nejrůznějších scének, a nezbytných hudebních vstupů VeKy, byla součástí dopoledního „koukacího“ programu ve filharmonii katecheze, jíž se letos úspěšně zhostil otec Jan Linhart a svědectví hostů, které si otec Tomáš Hoffman pozval ke skorokulatému stolu. Jak již bylo naznačeno výše, je letošní rok vyhlášen rokem povolání, takže jistě není těžké uhodnout, o čem se otec Tomáš se svými hosty (knězem, řeholnicí a dvěma manželskými páry) bavil. Zlatým hřebem programu bylo vyhlášení celodicézní keškovací hry, pořádané u příležitosti 350. výročí založení diecéze. Čestným úkolem odstartovat celou soutěž byl pověřen náš světící biskup mons. Josef Kajnek.

Dopoledne rychle uběhlo jako voda a jelikož nám z těch zážitků řádně vytrávilo, uvítali jsme vřele připravené občerstvení (bagetu a pitíčko).

Odpolední program si každý vybíral podle svého vkusu. Na výběr bylo z mnoha tematických skupinek, mezi nimiž si každý našel tu svou. Několik skupinek bylo různým druhům povolání (kněžství, manželství, řeholní život), další např. historii diecéze, nebo v současnosti tolik diskutovanému tématu církevních restitucí. Ti, kdo už měli sezení a poslouchání dost a potřebovali se trochu protáhnout, mohli využít možnosti a zahrát si freesbe, tvořiví jedinci zamířili do výtvarných dílen.

Účastníkům setkání byl též k dispozici otevřený kostel nanebevzetí panny Marie k tiché adoraci a řada kněží ochotných k naslouchání při svátosti smíření.

Po „skupinkovém“ programu následovala možnost zúčastnit se modlitby křížové cesty.

Celý program vyvrcholil v 15 hodin slavnostní liturgií, kterou katedrále Sv. Ducha celebroval biskup Jan Vokál.

Po mši jsme si ještě pořádně zahalasili před katedrálou, aby snad nikoho nenapadlo pochybovat, který z vikariátů je tan nejkrásnější a pomalu jsme se vydali na cestu k nádraží.

Měli jsme štěstí, neboť ve vagónu kromě nás a děcek z Dolní Dobrouče skoro nikdo nebyl, takže jsme mohli zpáteční cestu využít ke společným hrám, aniž bychom někoho rušili. Hráli jsme Hu-tu-tu a jiné mírumilovné křesťanské hry a tak nám cesta krásně utekla.

Nyní nezbývá, než vyjádřit poděkování všem pozemským organizátorům, ale především hlavnímu organizátorovi v nebesích a těšit se na další diecézko, tentokrát s datem L.P. 2015.