DoCat – stáhneš si aplikaci a přidáš se? :)

10.08.2016 11:19

https://docat-app.com/

https://www.youtube.com/watch?v=PM78Gwzw4ek

DoCat odpovídá na otázku: Co bychom měli dělat? Je to něco jako uživatelská příručka, která má pomoci změnit nejprve sebe samého, především slovem evangelia, poté i své nejbližší okolí a nakonec celý svět. To je sen, který František vyjadřuje hned v úvodu knihy: „Můj sen jen mít milion mladých křesťanů – nebo ještě lépe – celou generaci, která by sociální učení církve vyjadřovala svými životy.

Aplikaci je možné stáhnout zatím jen v angličtině, další jazykové variace však tvůrci slibují hned v následujících měsících, včetně české mutace. Knihu v aplikaci si lze sice zadarmo stáhnout, vstup do ní má však jednu podmínku. Po jejím otevření musí každý její uživatel stvrdit papeži Františkovi slib, že DoCat bude používat k tomu, aby změnil svět.

V pozdějších dnech bude stažení knihy z aplikace zpoplatněno. Neváhejte tak se stažejím její volné verze.

(https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/160729jak-splnit-sen-papeze-frantiska-poradi-nova-aplikace)

Navíc si můžeš s anglickou verzí procvičit angličtinu. :-D ;-)