Putování do Králik

12.08.2009 12:00

                                                                                   12. - 15. 8. 2009

Tato pout byla naší diecézi naplánovaná na týden před 15.8. (svátek Nanebevzetí P. Marie). Mladí lidé v tomto týdnu putovali spolu se svým vikariátem na Horu Matky Boží. My jsem šli spolu s naším Ústeckým vikariátem.Ve středu 12.se mladí z vikariátu sjeli do Ústí nad Orlicí, kde naše pout začala slavením mše svaté.Potom jsme opékali buřty a pomocí seznamovacích her poznávali lépe nové tváře. Před ulehnutím do spacáků jsme notovali při kytaře a společně se pomodlili chvály.

 

Posilněni snídaní, modlitbou a rozcvičkou jsme čtvrtečního rána mohli spolu s P. Vládou Brokešem vyrazit. Netížila nás příliš velká zavazadla, neboť se vezla autem. Postačil malý batůžek se svačinou. První putování nás vedlo po cyklostezce do Letohradu, přes Mistrovice do Jablonného nad Orlicí.Další zamyšlení bylo při mši svaté v Jablonném. Připraveni byli nejen další poutníci na cestu s námi, ale i chutný gulášek, hry, čaj, nocleh a pro odvážlivce osvěžující bazén.

 

Páteční, druhé putování bylo o něco náročnější. Cestou jsme prošli několik měst a vesniček: Jamné nad Orlicí,…, Červená Voda,…Hedeč.  Vyčerpáni, ale s velkou radostí, jsme dorazili na Horu Matky Boží v Králíkách. Odměnou nám byl nádherný pohled na okolní krajinu. Ani zde jsme nebyli ochuzeni o přivítání. Tentokrát od různých lidiček z celé diecéze. Mše sv. v kapli a teplá polévka doplnily opět naše síly. Program pro všechny mladé začal v kostele. Koncert kapely-Vavřineček, který rozpohyboval každého, některé alespoň ručněJ, hrál výborně a potěšil. Následovala vigilie a v kapli pokračovala do 2.hodin adorace. Čajovna se stala také důležitým místem. Hlavně pro sdílení všech možných zážitků během putování. Postupná únava nás odnesla do stanového městečka, kde jsme si předem postavili své domečky.

 

Závěrečný, ovšem významný, sobotní den byl oslaven mší svatou v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Celebroval Mons. Dominik Duka a jako doprovod hrála Veka a varhany. V poobědních nabídkách byly ještě dobrovolné přednášky a katecheze o víře. Po závěrečném požehnání jsme se naplněni rozjeli do svých domovů.

 

Tato pout pro nás byla novou posilou do dalších dní a novým oživením vztahu s P. Marií, naší milující Nebeskou Matkou.

 

         Zdíša Michalcová a Martina Čadová