Sobotní odpolední brigáda

18.04.2015 20:58

Pojďme společně přiložit ruku k dílu ;-)

Petr Mařík nás zve na sobotní brigádu:

Rozhodl jsem se utvořit pracovní skupinku a vyrazit na odpolední sobotní brigádu. Cílem bude vyřezat staré keře a celkově zkulturnit okolí kostela na Vrchní Orlici. Akce se koná za přijatelného počasí. Budu rád za každého pomocníka, svačinu zajistím. Na dopravě se domluvíme. Potvrďte, prosím, účast na tel. 737 011 322 organizátorovi Petru Maříkovi.

Barokní kostel sv. Jana Nepomuckého leží v zaniklé vsi Vrchní Orlice na půli cesty mezi Neratovem a Bartošovicemi v Orl. horách. Vznikl na počátku 18.stol. (1708 – 1712), jeho stavitelem byl Ital Carl Antonio Reina, který stavěl také poutní kostel v Neratově. Vrchní Orlice byla prosperující vsí s vlastní návsí, hospodou a školou. Zanikla po odsunu původního německého obyvatelstva po druhé světové válce. Údržba kostela nebyla v zájmu vládnoucí režimu, během 70. a 80. let 20. stol. byl jeho interiér postupně rozkraden a zpustošen. Kostel s hřbitovem je tak mementem kdysi vzkvétající vsi, z níž do dnešních dní zbylo jen několik domů a zpustošený svatostánek.

https://www.facebook.com/events/1647608375458544/