WYD Madrid 2011

11.08.2011 18:00

Pojedeme,že? 

 

Program DID a WYD

Přečti si, co všechno můžeš v Madridu prožít, pokud se rozhodneš, že se naplno zúčastníš Světových dnů mládeže!

 


 

Nedílnou součástí Světových dní mládeže (WYD) jsou „Dny v diecézích“ (DID)

Program se skládá z několika částí: Program s papežem, duchovní program, katecheze, kulturní program

PŘEDPROGRAM  - DID (11. - 15.srpna 2011)
Konkrétní časy budou ještě upřesněny.

Čtvrtek 11.8. 
Příjezd do diecézí
Poutníci a skupiny, kteří se zúčastní programu Dny v diecézích, budou přivítáni v jednotlivých diecézích. Tento program bude probíhat ve více než čtyřiceti diecézích Španělska. 

Pátek, sobota, neděle 12. 8. – 14. 8.
Program „Dnů v diecézích“
Každá diecéze připraví pro poutníky vlastní program: duchovní, kulturní, atd. 
Plán aktivit v jednotlivých diecézích bude uveden na příslušné webové stránce.
Sekce pro mládež bude připravovat účast jednotlivých poutníků českých a moravských diecézí v diecézi Tarragona.

Pondělí  15.8.
Mše svatá
Patnáctého srpna, na slavnost Nanebevzetí Panny Marie, budou biskupové v jednotlivých diecézích sloužit mši, při které vyšlou místní mládež a poutníky do Madridu.
odpoledne
Příjezd do Madridu
Příjezd poutníků do Madridu, uvítání a přijetí. 

PROGRAM WYD (16. - 21. srpna 2011)
Úterý 16.8. 
dopoledne
Program v Českém národním centru
Stejně jako na předchozích setkáních, připravujeme České národní centrum, v němž bude probíhat náš národní program – modlitby, zábava, katecheze, mše svatá, příležitost ke svátosti smíření apod.
20:00 Zahajovací mše WYD
Světové dny mládeže začnou mší svatou na náměstí Plaza de la Cibeles de Madrid. 
Celebrovat ji bude kardinál Antonio María Rouco Varela - madridský arcibiskup a předseda Španělské biskupské konference. Koncelebrovat budou biskupové a kněží účastnící se WYD. 
Festival mladých
Kulturní program WYD, který obsahuje koncerty, výstavy, prohlídky muzeí, návštěvu divadel atd. Program se bude postupně upřesňovat. 

Středa 17.8.
09:00 Katecheze biskupů
Účastníci WYD budou rozděleni do skupin podle jazyků. Ve skupinách pak budou probíhat katecheze s biskupy z celého světa. Program se uskuteční v kostelech, školách, na sportovištích. 
Pro českou skupinu bude v Českém národním centru. Součástí programu bude také mše svatá v českém jazyce.
Festival mladých
Kulturní program WYD, který obsahuje koncerty, výstavy, prohlídky muzeí, návštěvu divadel atd. Program se bude postupně upřesňovat. 

Čtvrtek 18.8. 
09:00 Katecheze biskupů
20:00 Přivítání Svatého Otce
Slavnostní uvítání papeže mezi mladými poutníky.
Festival mladých

Pátek 19.8. 
09:00 Katecheze biskupů
Festival mladých
20:00 Křížová cesta
Křížová cesta ulicemi Madridu směrem k náměstí Plaza de la Cibeles.

Sobota 20.8. 
Přípravný program ve Cuatro Vientos
Mladí budou postupně přicházet na letiště Cuatro Vientos a obsazovat určená místa. 
Bude probíhat odpolední program na pódiu (svědectví mladých, hudební vystoupení, modlitby, atd.) před večerní vigilií.
20:00 Vigilie se Svatým Otcem
Ve 20:00 přijede Svatý Otec na letiště a zahájí eucharistickou adoraci. 
Předpokládá se promluva Svatého Otce.
Noc ve Cuatro Vientos
Účastníci WYD stráví noc společně na letišti Cuatro Vientos. 
K dispozici budou stany pro tichou adoraci. 

Neděle 21.8. 
10:00 (předběžný čas) Mše na zakončení WYD a rozeslání poutníků
Papež bude společně s biskupy a kněžími slavit závěrečnou mši svatou, při které rozešle přítomné mladé do světa, aby svědčili o své víře, stejně jako Pán vyslal své apoštoly. 
Na závěr mše oznámí Svatý Otec, kde se budou konat příští světové dny mládeže.
Návrat na místa ubytování

Pondělí 22.8. 
Odjezd poutníků

 

 

https://madrid2011.signaly.cz/